คำ: jannaayo

ใน:
jannaayoการออกเสียงใน โซมาลี [so]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงjannaayoในโซมาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: jimcehooyoJabuutibiyoAfsoomaali