คำ: shuga

ใน:
shugaการออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงshugaในโชน่า

เสียงและภาษาบนแผนที่

shugaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: pirichiShonaMhukamilicndatenda