คำ: njodzi

ใน:
njodziการออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงnjodziในโชน่า

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: gwetajasisekuruuwandinjodzi