คำ: ngandini

ใน:
ngandiniการออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงngandiniในโชน่า

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: fambaimuvhurochipirichitatuchishanu