คำ: mwana

ใน:
mwanaการออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmwanaในโชน่า

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: MutapaBantunezurotiamai