คำ: muronga

ใน:
murongaการออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmurongaในโชน่า

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: akadzvahuzvwevererenzvengamuzvcazikamba