คำ: mafuta

ใน:
mafutaการออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmafutaในโชน่า

เสียงและภาษาบนแผนที่

mafutaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: Robert Mugabekana neni ndakusuwamafutaMarwadzoNyarai