คำ: hukwana

ใน:
hukwanaการออกเสียงใน โชน่า [sn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhukwanaในโชน่า

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: MutapaBantunezurotiamai