วิธีการออกเสียงคำว่า simmungbat

simmungbat รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : simmungbat simmungbat [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง simmungbat หรือไม่

สุ่มคำ: asoanginasinapoyagdara