วิธีการออกเสียงคำว่า Siddhārtha

Siddhārtha รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : Siddhārtha Siddhārtha [bh] คุณรู้วิธีการออกเสียง Siddhārtha หรือไม่

สุ่มคำ: BenaresSarnathKasiaHirannyavatiKushinagar