คำ: Servier

ใน:
Servierการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงServierในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Servierการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงServierในเยอรมัน

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle