คำ: sensitief

ใน:
sensitiefการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsensitiefในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: SinterklaasikmannenVakantieconservatief