คำ: senectitude

ใน:
senectitudeการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsenectitudeในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel