วิธีการออกเสียงคำว่า sebtembar

ใน:
sebtembar รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : sebtembar sebtembar [so] คุณรู้วิธีการออกเสียง sebtembar หรือไม่

สุ่มคำ: saytuunawoowoawooweaashitodiyaarad