คำ: Schulgebäude

ใน:
Schulgebäudeการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˈʃuːlɡəˌbɔɪ̯də

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSchulgebäudeในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: StadtKircheGesundheitObjektAktiengesellschaft