คำ: Schulen

ใน:
Schulenการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSchulenในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

Schulenการออกเสียงใน Low German [nds]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSchulenในLow German

สุ่มคำ: ScheißeichMünchenFriedrich NietzscheTechnische Universität