คำ: schmirgeln

ใน:
schmirgelnการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ˈʃmɪʁɡl̩n

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงschmirgelnในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: BaselPresseWienBayreuthstudium