คำ: Saulsbury

ใน:
Saulsburyการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈsɒlsberi

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSaulsburyในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: LondonWednesdayAprilGermanyThursday