คำ: Saraswati

Saraswatiการออกเสียงใน มราฐี [mr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSaraswatiในมราฐี

เสียงและภาษาบนแผนที่

Saraswatiการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSaraswatiในฮินดี

สุ่มคำ: devdeviDeulPoojariBhatji