คำ: Namaste

ใน:
Namasteการออกเสียงใน สันสกฤต [sa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNamasteในสันสกฤต

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: anahataprajnasahasraraArdhamagadhiBrahmana