คำ: Sárbogárd

ใน:
Sárbogárdการออกเสียงใน ฮังการี [hu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSárbogárdในฮังการี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Széchenyi Istvántizennyolcmájuszsemleútelágazás