วิธีการออกเสียงคำว่า Sák

ใน:
Sák รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : Sák Sák [mic] คุณรู้วิธีการออกเสียง Sák หรือไม่

สุ่มคำ: ne'wna'nta'nkwe'kiju'