คำ: rotieren

ใน:
rotierenการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
ʀoˈtiːʀən

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงrotierenในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: StadtKircheGesundheitObjektAktiengesellschaft