วิธีการออกเสียงคำว่า refittô

refittô รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : refittô refittô [lmo] คุณรู้วิธีการออกเสียง refittô หรือไม่

สุ่มคำ: marnegherAl PeriòdicCarl Portateater