คำ: Qapla'

ใน:
การออกเสียงคำว่า Qapla' ในภาษา คลิงออน [tlh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า Qapla' ในภาษาคลิงออน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: jatQeDqa'vamDenIbnganHur'Iqngan