คำ: pujança

ใน:
pujançaการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงpujançaในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

pujançaการออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงpujançaในคาตาลัน

สุ่มคำ: gentecelularolácarnavaltchau