คำ: post- en pakketzegels

ใน:
post- en pakketzegelsการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงpost- en pakketzegelsในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kaaseenraarleesttrein