คำ: persöt

ใน:
persötการออกเสียงใน ลอมบาร์ด [lmo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงpersötในลอมบาร์ด

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: fumapiscininabissoncielgrand