คำ: Peeblesshire

ใน:
Peeblesshireการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงPeeblesshireในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: pronunciationdancewalkcan'torange