คำ: kuek

สุ่มคำ: awaMi ta stima boawa serubon binidjaluna