คำ: kuek

สุ่มคำ: bèrdèawaMi ta stima boawa serubon bini