คำ: ayera

ใน:
ayeraการออกเสียงใน ปาเปียเมนโต้ [pap]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงayeraในปาเปียเมนโต้

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: bèrdèawaMi ta stima boawa serubon bini