คำ: panteramaniet

ใน:
panteramanietการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงpanteramanietในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kaaseenraarleesttrein