วิธีการออกเสียงคำว่า pannaranay

pannaranay รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : pannaranay pannaranay [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง pannaranay หรือไม่

สุ่มคำ: agbiagayataddaawanapay