คำ: Siak

Siakการออกเสียงใน ปางาซินัน [pag]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSiakในปางาซินัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: SiakAgewBenguetlabiaso