คำ: ougùstùs

ใน:
ougùstùsการออกเสียงใน ปาเปียเมนโต้ [pap]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงougùstùsในปาเปียเมนโต้

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: diamarsdiabiernadecemberañasiman