คำ: akhira kajjal

ใน:

สุ่มคำ: udaykiranaekamrakananabrukhya