คำ: omrijden

ใน:
omrijdenการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงomrijdenในดัตช์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: misschienproefwerketenvrouwverdwijnen