คำ: Onkololeessa

ใน:
Onkololeessaการออกเสียงใน โอโรโม [om]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOnkololeessaในโอโรโม

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: KaababishaanlaliseOromiffaAfaan Oromoo