คำ: Barbaadu

ใน:
Barbaaduการออกเสียงใน โอโรโม [om]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBarbaaduในโอโรโม

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: KaababishaanlaliseOromiffaAfaan Oromoo