คำ: Oldham

ใน:
Oldhamการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈəʊldəm

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOldhamในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: penChicagooftenCanadanausea