คำ: Oktubre

ใน:
Oktubreการออกเสียงใน ตากาล็อก [tl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOktubreในตากาล็อก

เสียงและภาษาบนแผนที่

Oktubreการออกเสียงใน ซีบัวโน [ceb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOktubreในซีบัวโน

สุ่มคำ: mganakawawatasmusikaKamustaAsya