คำ: oktýabr

ใน:
oktýabrการออกเสียงใน เติร์กเมนิสถาน [tk]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงoktýabrในเติร์กเมนิสถาน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Rumeli Hisariazarbaycanöksürükkyrk ýedisuw