คำ: amogut

ใน:
amogutการออกเสียงใน อ็อกซิตัน [oc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงamogutในอ็อกซิตัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: còpoccitanadròlledròllaOccitan