คำ: amargasson

ใน:
amargassonการออกเสียงใน อ็อกซิตัน [oc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงamargassonในอ็อกซิตัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Bordèucaudla cebacentCatalan