คำ: o (congiunzione)

o (congiunzione)การออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงo (congiunzione)ในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: conigliocellulareTerrapronunciareaprile