คำ: Notlösung

Notlösungการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNotlösungในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: sprechenschönKräheinterviewHamburg