วิธีการออกเสียงคำว่า Nkwagala

ใน:
Nkwagala รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : Nkwagala Nkwagala [lg] คุณรู้วิธีการออกเสียง Nkwagala หรือไม่

สุ่มคำ: kilagalanzirugavuekitaboebitaboolujji