วิธีการออกเสียงคำว่า nguba

ใน:
nguba รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : nguba nguba [kmb] คุณรู้วิธีการออกเสียง nguba หรือไม่

สุ่มคำ: nzambikizúakitadinzambakiangu