คำ: piri

ใน:
piriการออกเสียงใน ลู [ngh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงpiriในลู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kiinkinnki aǃuu a kokoqna