คำ: neungra

ใน:
neungra รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า neungra neungra [ko] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่neungra?

สุ่มคำ: 진급하다상승하다질문지시